top of page
cherry-blossoms-by-river-aura-photo-by-heikki-raisanen_fix.jpg

 

SÄÄTIÖ

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. (Sydvästra Finlands Cancerförening r.f.) ja Matti Koivurinnan säätiö r.s. perustivat keväällä 1989 Moikoisten Syöväntutkimussäätiö -nimisen (Stiftelsen för Cancerforskning i Moikoinen) säätiön. Säätiön säädekirja allekirjoitettiin 17.3.1989.

Moikoisten Syöväntutkimussäätiön vuonna 1989 laadittujen ja 1990 vahvistettujen sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä sekä tutkimushankkeita, joissa selvitetään syöpäpotilaiden ja heidän perheittensä psykososiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja syöpätautien, saattohoidon sekä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukemisen tieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen opiskeluun sekä tukee taloudellisesti Meri-Karinan hyvinvointikeskusta. Säätiön pääasiallinen toiminta on nykyään kerran vuodessa julistettavan apurahahaun organisointi ja toteutus.

Säätiön hallinnon muodostaa sen hallitus ja hallintoneuvosto. Lisäksi säätiöllä on erillisiä toimielimiä, kuten apurahalautakunta, talousvaliokunta ja rahastojen yhteinen toimikunta. Säätiön operatiivista toimintaa johtaa säätiön asiamies.

Säätiön perustan luovat nimikkorahastot, jotka yhdessä muodostavat omaisuudenhoitokokonaisuuden, jonka tuotoilla ja pääomilla säätiö toimii. Tällä hetkellä säätiön alaisuudessa toimii 33 nimikkorahastoa, joista vanhimmat ovat saman ikäisiä kuin säätiö itse. Moikoisten Syöväntutkimussäätiö kuuluu osana Lounais-Suomalaisiin Syöpäjärjestöihin, joiden yhteydessä apurahoja myöntäviä nimikkorahastoja on yhteensä. 52 nimikkorahastoa, jotka yhdessä muodostavat noin 6,5 miljoonan euron pääoman.

Jaettujen apurahojen yhteissumma ylitti kolmen miljoonan euron rajan vuonna 2021. Vuosittain jaettavien apurahojen summa vaihtelee tänä päivänä 0,2 miljoonan euron molemmin puolin. Moikoisten Syöväntutkimussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii täysin vapaaehtoispohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei säätiö maksa palkkaa tai palkkioita luottamushenkilöilleen tai asiamiehelleen. Säätiön suojelijan on toiminut sen perustamisesta lähtien rouva Tellervo Koivisto.

bottom of page